Bowl feaders

Kruhové vibrační podavače slouží k orientaci sypaných dílů a jejich zásobě na předem definovanou dobu produkce. Skládají se z násypky, která může být válcová, kuželová nebo frézovaná a pohonu umístěného pod násypkou, který je zdrojem vibrací a hnací silou dílů. Na základě velikosti, typu dílu, požadované hodinové zásoby a taktu podávání dílů je zákazníkovi navržen vhodný typ a velikost kruhové násypky a pohonu.

Válcové násypky

Válcové násypky slouží jako zásoba sypaných dílů a zároveň jako prvek, ve kterém dochází ke zorientování dílů pomocí pozicovacích prvků. Ty zaručí, že jsou všechny díly na výstupu z násypky zorientovány do stejné polohy. Násypky jsou vyrobeny z plechů různých tlouštěk a následně svařeny v jeden celek. Materiál násypek i povrchová úprava jsou voleny na základě typu dílů, požadavků na dodávané množství, prostředí, ve kterém pracují a dalších potřeb, které zákazník specifikuje.

Kuželové násypky

Kuželové násypky slouží k zásobě sypaných dílů a jako prvek, ve kterém dochází ke zorientování dílů pomocí pozicovacích prvků. Ty zaručí, že jsou všechny díly na výstupu z násypky zorientovány do stejné polohy. Násypky jsou vyrobeny z plechů různých tlouštěk a následně svařeny v jeden celek. Materiál násypek i povrchová úprava jsou voleny na základě typu dílů, požadavků na dodávané množství, prostředí, ve kterém pracují a dalších potřeb, které zákazník specifikuje.

Frézované násypky

Frézované násypky kuželového tvaru jsou do posledního detailu navrženy ve 3D programu přímo pro daný díl a obrobeny do finální podoby. Materiál násypek je volen dle typu dílu, a to buď ze slitiny hliníku nebo polyamidu. Povrch násypek z hliníkových slitin se po obrobení chemicko-tepelně upravuje eloxováním. Stejně jako u válcových a jiných kuželových násypek jsou na násypce navržena místa, do kterých se montují orientační a výstupní prvky zaručující správné natočení všech podávaných dílů. Násypky je možné zhotovit od průměru 100 mm až po obrobky o průměru 600 mm.

Kruhové pohony – typ VD

Kruhové pohony typu VD jsou nejčastěji používané pohony pro kruhové podavače. Vyznačují se především jednoduchou konstrukcí, která umožňuje snadný přístup ke všem komponentám. Montážní otvory pro uchycení k základní desce jsou přístupné shora, čímž je usnadněno uchycení ke stroji nebo jinému pracovnímu místu. Celý pohon stojí na silentblocích, které výrazně snižují přenos vibrací do konstrukce, k níž je uchycen. Přívodní napájecí kabel může být veden zespodu či z boku, je tedy na zákazníkovi, jaká varianta jeho aplikaci vyhovuje.

Kruhové pohony – typ VD-D

Kruhové pohony typu VD-D jsou určeny pro vibrační podavače, které pracují s těžkými díly nebo s díly, které vyžadují složitou orientaci. Vyznačují se především jednoduchou konstrukcí, která umožňuje snadný přístup k jednotlivým komponentám. Montážní otvory pro uchycení k základní desce jsou přístupné shora, čímž je usnadněno uchycení ke stroji nebo na jiné pracovní místo. Celý pohon stojí na pryžových nohách, které výrazně snižují přenos vibrací do konstrukce. Z důvodu vyšší hmotnosti a síle vibrací doporučujeme umístit na dostatečně tuhou základnu stroje nebo na samostatnou konstrukci. Přívodní napájecí kabel může být veden zespodu či z boku, je tedy na zákazníkovi, jaká varianta jeho aplikaci vyhovuje.

Linear feaders

Lineární podavače slouží k dopravě již zorientovaných dílů do odběrného místa nebo místa navazující operace. Skládají se z pohonu a lineární lišty, kterou jsou díly dopravovány od výstupu z kruhového podavače do navazujícího místa montáže či odběru. Lineární podavače mohou být řazeny za sebou a lze tak vytvořit téměř nekonečně dlouhou dráhu.

Hoppers

Popis v přípavě.

Soundproof covers

Popis v přípavě.

Controllers

Popis v přípavě.

Other components

Popis v přípavě.